ЗА ДА НЕ ИЗТИЧА ВОДАТА МЕЖДУ ПРЪСТИТЕ НИ, ЗАЩОТО И ТЯ Е ЧАСТ ОТ НАШЕТО БОГАТСТВО

Нашите услуги и цени

       ЕНБРА ТЕСТ ЕООД - ЛИЦЕНЗИРАНА, ОПРАВОМОЩЕНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧНА ПРОВЕРКА НА ВОДОМЕРИ И ТОПЛОМЕРИ.

       Нашата основна цел е да гарантираме на клиентите, че ще са напълно доволни от предлаганите услуги, техническа помощ, поддръжка и професионализъм на екипа ни.

       Нашият екип осъзнава, че за потребителите е важно не само качеството и проверката на точността на уреда, но и техническата помощ при използването му и поддържането му в изправност. С цел да пести Вашето време и усилия ЕНБРА ТЕСТ ЕООД осигурява надеждна партньорска програма за извършване на комплексни услуги, където потребителят е освободен от всички административни формалности. За пълното реализиране на мисията си ЕНБРА ТЕСТ заедно със своите партньори създаде система за обхващане на всяка възникнала нужда на клиента от кранчето вкъщи до уличния водопровод.


Водомери
Проверка на битов водомер 10,00 лв.
Топломери
Проверка на битов топломер 18,00 – 48,00 лв.
Партньорска програма
Комплексна услуга – проверка на водомер
/включва посещение на ВиК служител, демонтаж, монтаж, тестване на водомера в лаборатория и пломбиране (узаконяване) /
20,00 лв.
Комплексна услуга – нов водомер BONEGA
/включва доставка до дома на потребителя на нов водомер с осигурен монтаж и пломбиране (узаконяване). Водомерите са с 6 години гаранция./
50,00 лв.
Монтаж на водомер, собственост на клиента 12,00 лв.
Пломбиране на водомер и узаконяване
/ включва служебно предаване на документите в Софийска вода и Топлофикация/
6,00 лв.
Ремонт на водомери 5,00 – 10,00 лв.
Комплексна услуга – проверка на битов топломер /включва посещение на ВиК служител, демонтаж, монтаж, тестване на топломера в лаборатория / 48,00 лв.
Смяна батерия на топломер 24,00 лв.
Доставка на спирателен кран и монтаж 20,00 лв.
Монтаж на спирателен кран, собственост на клиента 15,00 лв.
Смяна/ремонт на вертикални водопроводни щрангове 110,00 – 140,00 лв.
Смяна/ремонт на хоризонтални водопроводни щрангове 800,00 – 2000,00 лв.
Диагностика и отпушване на канали
Всички видове ВиК ремонти

       Проверката на водомери и топломери се извършва в лаборатория за проверка на водомери и топломери ЕНБРА ТЕСТ ЕООД, гр. София, ж-к Младост, бул. "Александър Малинов" 80, бизнес сграда "Тилия",помещение 4. Съгласно нормативните документи ЕНБРА ТЕСТ ЕООД е оправомощена да извършва първоначална и последваща проверка на: водомери за студена и топла вода, топломери и компоненти на комбинирани и хибридни топломери.

       ВНИМАНИЕ !  ЗА ДОМАШНО ПОСЕЩЕНИЕ на ВиК техник за извършване на комплексни услуги по проверка на водомери и топломери, смяна и ремонт на щрангове, баня и т.н. е необходимо да направите заявка на един от телефоните на дружеството или на място.

Как да заявя посещение на ВиК техник? Свържете се с нас: ж-к Младост, бул. "Александър Малинов" 80, бизнес сграда "Тилия",помещение 4; 02/483 60 47; e-mail:enbra@abv.bg

Ние работим за Вас с една цел – осигуряване на пълна гама от услуги и стоки с гарантирано качество, ниски цени и бързо изпълнение.

НИЕ СЕ ПОЗНАВАМЕ ВЕЧЕ 7 ГОДИНИ