ЗА ДА НЕ ИЗТИЧА ВОДАТА МЕЖДУ ПРЪСТИТЕ НИ, ЗАЩОТО И ТЯ Е ЧАСТ ОТ НАШЕТО БОГАТСТВО

Партньори

"Софийска вода" АД "Топлофикация София" АД
"Тополфикация Пловдив" АД "Топлофикация Русе" АД
"ВиК София" ООД "ВиК Варна" ООД
"ВиК Пловдив" ЕООД "ВиК Бургас" ЕАД
"ВиК Плевен" ЕООД "ВиК Русе" ООД
"ВиК Сливен" ООД "ВиК Силистра" АД
"ВиК Ямбол" ЕООД

Референции за изпълнени договори:

НИЕ СЕ ПОЗНАВАМЕ ВЕЧЕ 7 ГОДИНИ