ЗА ДА НЕ ИЗТИЧА ВОДАТА МЕЖДУ ПРЪСТИТЕ НИ, ЗАЩОТО И ТЯ Е ЧАСТ ОТ НАШЕТО БОГАТСТВО

Документи

      Регистър на лицата, оправомощени за проверка на средствата за измерване съгласно Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г.) можете да намерите на интернет страницата на ДАМТН damtn.government.bg в рубрика "Регистри".

Енбра Тест ЕООД е оправомощена за своята дейност със Заповед №-О-027/05.08.11 г. на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор - ДАМТН.
НИЕ СЕ ПОЗНАВАМЕ ВЕЧЕ 7 ГОДИНИ