ЗА ДА НЕ ИЗТИЧА ВОДАТА МЕЖДУ ПРЪСТИТЕ НИ, ЗАЩОТО И ТЯ Е ЧАСТ ОТ НАШЕТО БОГАТСТВО

За нас

       ЕНБРА ТЕСТ ЕООД е лицензирана лаборатория за метрологична проверка на водомери и топломери, оправомощена със Заповед № А-О-027/05.08.2011 г. на основание чл.50, ал 1 и ал.2 от Закона за измерванията и във връзка с чл. 11, ал. 2. от Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

       ЕНБРА ТЕСТ ЕООД работи на българския пазар в услуга на своите клиенти повече от 7 години. Ние се грижим за Вашите водомери и топломери, за да отчитат точно толкова, колкото е бил Вашият разход и да Ви служат добре. Дейността на лаборатория ЕНБРА винаги е целяла да създаде възможно най-добрите технически решения, които да бъдат внедрени в измервателния процес.

       Нашият екип осъзнава, че за потребителите е важно не само качеството и проверката на точността на уреда, но и техническата помощ при използването му и поддържането му в изправност. С цел да пести Вашето време и усилия ЕНБРА ТЕСТ ЕООД осигурява надеждна партньорска програма за извършване на комплексни услуги, където потребителят е освободен от всички административни формалности. Нашата единствена цел е да гарантираме на клиентите си, че ще са напълно доволни от предлаганите услуги, техническа помощ, поддръжка и професионализъм на екипа ни.

        За пълното реализиране на мисията си ЕНБРА ТЕСТ , заедно със своите партньори създаде система за обхващане на всяка възникнала нужда на клиента от кранчето вкъщи до уличния водопровод.

       Разполагаме с:

  • напълно оборудвана лицензирана лаборатория за тестове и проверки на уреди, предоставени от клиентите;
  • мобилни групи за монтаж и демонтаж на Вашите средства за измерване;
  • мобилни групи за аварийни и планови ремонти – смяна на водопроводни хоризонтални и вертикални щрангове, отпушване на канализация, ремонти на бани и др.
НИЕ СЕ ПОЗНАВАМЕ ВЕЧЕ 7 ГОДИНИ